"Mekânın Doğası" Sergisi
Ekonomi ile günlük yaşamın artık kanıksanan mücadelesi, aynı zamanda sanatın da yabanıl bir biçimde yükseldiği postmodern bir döneme denk gelmiştir. Sanat, günümüzde boyun eğmek ile baş kaldırmak arasında kendini yeniden konumlandırılmıştır. Sanatın kodları değişmiş, düşünce ile sonuç yapıt arasında farklı ilişkilerden söz edilir olmuştur.

Yaşamını bir varoluş biçimi olarak nesnelerin elde edilmesi ve mülkiyet duygusuna adayan insan, her geçen gün duyarlılığını yitirmektedir. Kültür ve sanatın getirdiği aydınlanmanın da yardımıyla adeta tersine bir göç yaşayan şehir insanı; ya doğaya dönüşü arzulamakta ya da nostalji kavramına daha yakın durmaktadır.

"Mekânın Doğası" sergisi, doğanın daha kolay yokedilmek üzere küçük parçalara ayrıldığı günümüzde, postmodern çağın klostrofobik nesne ve araçlarından en azından belirli günlerde türlü nedenlerle kaçmak üzere şartlandırıldığımız kutsal alanlara yeniden dönüşün bir hikayesidir.

Fotoğraf sanatının ustalarından Saygun Dura, sergide "Benim Gerçeğim" serisinden seçilen fotoğraflarıyla sualtı dünyasına yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Suyun altında varolan evrenin yeryüzü ile olan ilişkisini yalnızca estetik anlamda sorgulamakla kalmayan Dura, aynı zamanda da bakış noktasının değiştirilmesiyle, varlığı farkedilen katmanların da bizim adımıza fotoğraflıyor.

Bay İnşaat